Náš tým

Kdo jsme?

Jsme sdružení nezávislých kandidátů, skupina lidí, které spojuje touha zlepšit život v naší obci. Jsme vaši sousedé a spoluobčané, kteří usilují o vaši podporu a s respektem k výkonu funkce zastupitele vás žádají o udělení mandátu zastupovat vaše zájmy při správě obce. Ze všech sil chceme v naší obci vytvářet příznivé klima pro váš spokojený život i pro život budoucích generací.

Všichni chceme pro obec pracovat prostřednictvím odborných komisí a výborů, které budou základním stavebním kamenem strategického směřování obce Nový Malín a místní části Mladoňov. Členové našeho týmu mají zkušenosti s komunální politikou i s dobrovolnickou prací pro místní komunitu. Klademe důraz na etiku výkonu veřejné služby pro obec a efektivitu mezilidské komunikace a spolupráce v rámci zastupitelstva a dalších orgánů obce. 

Reálný a konkrétní – to jsou pro nás hlavní slova, když přemýšlíme nad naší prací pro obec a občany. Je pro nás důležité, aby naše návrhy byly dobře promyšlené, proveditelné a udržitelně financovány. Nemáme rádi krátkodobá řešení, polopravdy, zastrašování a volební triky.

Naše návrhy jsou opravdové, a proto si za nimi můžeme stát bez ohledu na to, co kdo říká. Především jsou to návrhy, kterým skutečně věříme, že mohou naši obci zajistit lepší blahobyt a bezpečnost a lidem větší soudržnost a spokojený život v naší obci.

s deštníkem IMG_8031

Aktuality

Nejnovější příspěvky

  • All Post
  • Příspěvky
  • All Post
  • Příspěvky

Naše priority

Hospodaření obce

Budeme usilovat o dlouhodobě vyrovnané hospodaření obce. Obec a obcí zřízené subjekty musí fungovat maximálně transparentně a efektivně. Budeme řádným hospodářem. O tématu čtěte více zde.Budeme usilovat o dlouhodobě vyrovnané hospodaření obce. Obec a obcí zřízené subjekty musí fungovat maximálně transparentně a efektivně. Budeme řádným hospodářem.

Školství

Zásadní je pro nás kvalitní výuka v mateřských školách a základní škole, jejich vzájemná spolupráce, komunikace a navazující koncepce vzdělávání.

Životní prostředí

Chceme v maximální možné míře prosazovat zelenou revitalizaci obce a realizaci opatření na zmírnění negativních dopadů klimatických změn na krajinu. Zaměříme se na zefektivnění hospodaření s odpady

Energetika

Konkrétními kroky se zasadíme o koncept energetické soběstačnosti obce. Obyvatelům společně s odborníky navrhneme vhodná opatření ke snížení dopadů energetické krize.

Bezpečnost na komunikacích

Zajistíme realizaci bezpečnostních opatření na místních komunikacích a cyklostezce včetně hlavní cesty.

Podpora místního podnikání

S místními živnostníky, podnikateli a zaměstnavateli navážeme komunikaci formou pravidelných business setkávání. Chceme vytvořit síť, která usnadní cestu k novým zákazníkům a obchodům a pro naše občany přístup ke kvalitním službám.

Komunikace s občany

Pro zdravý rozvoj obce a pro naplnění cíle udržitelného rozvoje obce je pro nás prioritou zřízení odborných komisí tak, jak je tomu v obcích obdobné velikosti. Kdo jiný než vy, odborníci a zapálení nadšenci z řad sousedů a spoluobčanů, by měl udávat směr rozvoje obce v oblastech jako je spolková činnost, urbanizace, životní prostředí, energetika, sociální oblast a další.

Komunitní život a místní spolky

Obec musí poskytovat všem svým občanům zázemí napříč generacemi. Chceme do komunitního života v naší obci zapojit více občanů, a to včetně našich seniorů.

Naše sociální sítě

František Solař © 2023