Náš tým

O nás

Etický kodex zastupitele za Perspektivu

Čestně prohlašuji, že při práci pro obec Nový Malín budu vždy brát na prvním místě společný obecní zájem. Pokud bych se mohl/a dostat do konfliktu zájmů, vždy ho předem oznámím, případně se zdržím hlasování.  

V rámci jednání zastupitelstva jsme navrhovali, aby byl přijat etický kodex platný pro všechny zastupitele, současné i ty budoucí. Návrh byl všemi koaličními zastupiteli zamítnut.

Stáhnout

Náš tým

Zastupitelé Perspektivy

Ing. Petr Kuba

V Novém Malíně bydlím od roku 2008 a společně s manželkou vychováváme dceru a syna. Od roku 2018 jsem členem zastupitelstva a předsedou finančního výboru v naší obci. Od října 2021 jsem předsedou spolku Malínské aleje.

Jsem absolventem oboru Veřejná ekonomika a správa na VŠB-TU Ostrava. Pracuji v průmyslové společnosti v Šumperku na pozici vedoucího ekonoma.

Mám bohaté zkušenosti z působení ve veřejné správě (několik let v zastupitelstvu obcí Bludov a Šumperk), jsem také předsedou dozorčí rady Obecní lesy Bludov s.r.o.

Mojí velkou vášní je zahradničení a vyjížďky na Jawě 555 z roku 1960, na kterou ale nemám tolik času.

Oblast: hospodaření obce, finance, spolková a zájmová činnost, komunitní život, samospráva

Lucie Gieslová

Do Nového Malína jsme se s rodinou přistěhovali v roce 2011. Jsem vdaná už 20 let a společně s manželem vychováváme 2 dcery.

Studovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově. Od roku 2008 jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole a poslední 3 roky jsem vedoucí učitelkou.

Jsem členkou Sdružení dobrovolných hasičů Nový Malín.

Mám velmi ráda řemeslnou práci, tvoření a ruční práce. Tato má vášeň je současně také mojí vedlejší podnikatelskou činností.

Oblast: školství – vzdělávání a rozvoj dětí, zájmová a spolková činnost

Ing. Michal Korytář

V naší obci bydlím od narození a postupem času jsem si k tomuto místu vybudoval pevný citový vztah. Jsem členem spolku Malínské aleje.

Vystudoval jsem VŠB-TUO, obor Dopravní stavby. Zabýval jsem se výzkumnou činností zaměřenou na diagnostiku konstrukcí vozovek moderními technologiemi a v současnosti pracuji ve stavební společnosti jako rozpočtář.

Jsem nadšený cyklista. Mezi mé další oblíbené aktivity patří box, nohejbal, běžky, turistika a zajímám se o techniku. 

Oblast: stavebnictví, bezpečnost na pozemních komunikacích v obci a plynulost provozu

MUDr. Mgr. Veronika Solařová

Před 19 lety jsme se s manželem rozhodli, že chceme žít na vesnici. Nový Malín nám nabídl vše, co jsem si představovali. Naše pětičlenná rodina zde našla domov. Přidala jsem se k dobrovolníkům ze spolku Malínské aleje, kteří vysazují stromy a pečují o zeleň v okolí. Jsem pro zapojení rodin, dětí a občanů všech věkových kategorií do aktivit, které vedou k vytvoření pěkného vztahu mezi lidmi, k přírodě a k obci, ve které žijeme. 

Absolvovala jsem Lékařskou fakultu a Filozofickou fakultu, obor psychologie UP v Olomouci. Po promoci jsem pracovala jako dětský lékař a specializovala se v oboru alergologie, imunologie. Pracuji v dětské soukromé ambulanci. Mým koníčkem je rodina, děti a květiny. Sbírám denivky. 

Oblast: komunitní život, spolková a zájmová činnost, životní prostředí

Ing. Miroslav Vinkler

V naší obci žiji s manželkou již 12 let. Mám dvě dospělé dcery. Vystudoval jsem VUT v Brně a celý profesní život se věnuji energetice (oblast tepelného hospodářství), správě nemovitostí a územnímu plánování.

V roce 2016 jsem spoluzakládal spolek Malínské aleje. Dlouhodobě se jako občan aktivně účastním místních zastupitelstev, protože mi záleží na dění v obci.

Má velká záliba je cestování po méně známých místech ve světě i České republice, poznávání běžného života lidí a rozdílných kultur. Každodenní radost mi přináší péče o mou permakulturní zahradu se sadem, malochovem slepic a tůněmi.

Oblast: energetika, územní plánování, samospráva

Mgr. Hana Bednářová

V roce 2002 jsme postavili rodinný dům v Novém Malíně, kde žijeme doposud. S manželem vychováváme dvě děti, kocoura Mourka a psa Karla.

Vystudovala jsem bakalářský obor Zdravotní výchova na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a po jeho zakončení jsem pokračovala magisterským studiem na Přírodovědecké fakultě UK, obor Biologie, Antropologie. Pracovala jsem jako farmaceutický zástupce v oboru kardiologie a onkologie, jako manažerka pro klíčové zákazníky v oboru pneumologie a léčby těžkého astmatu. Od roku 2011 se věnuji rodinné firmě, kde zajišťuji její provoz a organizaci.

Mezi mé koníčky patří lyžování, kolo, běhání s našim psem Kájou, turistika, in-line brusle, chalupa, cestování a hudba.

Oblast: zdravotnictví, komunitní život

Náš tým

Naši spolupracovníci

Ing. Monika Ondráčková

Do Nového Malína jsem se přistěhovala koncem roku 2001. Celkem 7 let jsem pracovala na OÚ v Novém Malíně, kde jsem měla na starost především agendu státních a evropských dotací. Znám administrativní chod obce a mám přehled o všech činnostech vykonávaných obcí. Od roku 2018 jsem členkou zastupitelstva.

Studovala jsem na VŠB-TU v Ostravě, obor daňové poradenství a finance. Nyní pracuji ve zdravotní pojišťovně v Šumperku.

Chci zvýšit informovanost občanů o dění v obci a vyzvat je, aby se spolupodíleli na utváření rázu obce a života v ní. Abychom společně vytvářeli prostředí, kde se nám žije příjemně, místo, na které můžeme být hrdi.

Oblast: hospodaření obce, dotace, komunitní život

Roman Šrom

K Novému Malínu mám vztah od dětství. Od roku 2010 zde bydlím s manželkou a dětmi.

Vystudoval jsem střední školu ukončenou maturitou, obor provozní technik. Pracuji jako profesionální hasič a zároveň jsem i dobrovolný hasič. 

Jako člen Czech SAR Teamu, spolku dobrovolníků, pomáhám jednotkám IZS s hledáním pohřešovaných osob.

Rád trávím čas se svoji rodinou, sportuji a hraji fotbal. 

Oblast: spolková činnost, komunitní život

Martina Janíčková

V Novém Malíně bydlíme společně s manželem od roku 2019 a máme 4 děti. Vystudovala jsem střední odbornou školu textilní v Krnově. Pracuji jako expedientka ve výrobní firmě v Šumperku. 

Zabývám se esoterikou a numerologii. Mým velkým koníčkem je zahrada a s tím spojené zavařování, výroba mastí a bylinky. Mám ráda toulky po přírodě, cestování a historii měst, zámků a hradů. Ráda tvořím. 

Oblast: komunitní život – pořádaní akcí pro děti a seniory

Mgr. Jiří Tejkl

S rodinou bydlíme v Novém Malíně od roku 2005. Absolvoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a pracuji v oboru vývoje software.

Ve volném čase společně s lidmi ze spolku Malínské aleje vysazujeme stromy a udržujeme zeleň v okolí. Zajímám se o rozvoj obce, který by měl být v souladu s ekologií a kvalitou života jejích obyvatel. Jde mi o to, aby obecní úřad i zastupitelstvo myslelo při správě veřejných statků na budoucnost a hájilo zájmy všech obyvatel obce. Je potřeba, aby jednání a rozhodování o zásadních věcech bylo otevřené a probíhalo formou informované veřejné diskuze s občany.

Oblast: hospodaření obce, udržitelný rozvoj

Bc. et Bc. Hana Pustějovská, DiS.

V naší obci žijeme s rodinou od roku 2007 a vychováváme syna a dceru. 

Vystudovala jsem učitelství pro MŠ na Ostravské univerzitě a od roku 2019 do poloviny roku 2022 jsem byla učitelkou v MŠ v Novém Malíně. A od září budu v mé oblíbené profesi pokračovat. Před mateřskou jsem se několik let věnovala porodnictví, které mám také vystudované. 

Práce s dětmi je nejen mou profesí, ale také koníčkem. V práci s dětmi uplatňuji i své oblíbené činnosti jako je zpěv, keramika, tvoření a četba. Ráda pobývám v přírodě a chodím po horách. 

Oblast: školství – vzdělávání a rozvoj dětí

Ing. Pavla Kubová, MBA

V Novém Malíně bydlím od roku 2008. Vystudovala jsem obor Veřejná správa a regionální rozvoj. 

V současné době pracuji jako koordinátorka projektů a manažerka kvality.

Ráda chodím na procházky, cvičím jógu a baví mě četba.

Oblast: PR, administrativa

Prespektiva pro Nový Malín

Kandidovali za nás v roce 2022

Bc. Gabriel Zlámal

V Novém Malíně žiji od roku 1999 a navštěvoval jsem místní mateřskou i základní školu. 

Absolvoval jsem Mendelovu univerzitu v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultu. 

Dříve jsem se podílel na lesnických projektech v tropických deštných lesech Střední Ameriky, dnes pracuji jako specialista na techniku a IT.

Mezi mé záliby patří na jedné straně chov domácích zvířat, na straně druhé IT hardware, skládání počítačů a vše s tímto spojené. Také jsem vášnivým sportovním střelcem.

Oblast: životní prostředí, technologie pro řízení obce a komunikace s občany

Jitka Heclová

V naší obci žijeme s manželem od roku 2007. Společně vychováváme tři děti.

Studovala jsem na Gymnáziu ve Šternberku. Od roku 1999 jsem pracovala ve stavební společnosti jako technický pracovník a později jako jednatelka firmy. V letošním roce jsem svou činnost ve firmě ukončila.

Mou celoživotní vášní je samostudium psychologie. Svou nynější profesní karieru jsem zasvětila práci s lidmi jako regresní terapeutka. Mou pracovní náplní je pomoc lidem s psychickými i tělesnými problémy.

Oblast: školství – vzdělávání a rozvoj dětí

Hana Hašová

V Novém Malíně bydlím od narození.

Jsem absolventka střední průmyslové školy železniční v Šumperku. Již 28 let pracuji ve státní správě. 

V listopadu 2021 jsem byla zvolena jako zástupce rodičů do Školské rady základní školy v naší obci.

Mezi mé záliby patří četba, jízda na kole a procházky do přírody.

Oblast: školství, komunitní život

Ing. Jana Andrísková

V Novém Malíně bydlím od roku 1999 a od roku 2018 jsem členkou zastupitelstva.

Jsem absolventkou Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně.

Pracovala jsem jako správce veřejné zeleně v Šumperku a učila jsem odborné ekologické předměty na střední odborné škole v Šumperku.

Mojí zálibou je zahradničení a chov drobného zvířectva.

Oblast: životní prostředí

Naše sociální sítě

František Solař © 2023