10. zasedání zastupitelstva obce v pondělí 29. ledna 2024

10. zasedání zastupitelstva obce v pondělí 29. ledna 2024

Na pondělí 29. ledna v 17 hodin je do zasedací místnosti obecního úřadu svoláno veřejné zasedání zastupitelstva obce. Občané mají právo na veřejném zasedání vznášet připomínky, dotazy, diskutovat, případně sdělit své náměty – a to nejen k předloženým bodům jednání.

Na zasedání navrhujeme projednat stávající Jednací řád zastupitelstva obce ze dne 8. listopadu 2010, který chceme v některých bodech doplnit a začlenit také moderní trendy v elektronické komunikaci s občany, zejména on-line přenos a následné vytvoření audiovizuálního záznamu z veřejného jednání zastupitelstva obce. Dále bychom chtěli v jednacím řádu zakotvit jmenovité hlasování členů zastupitelstva obce ve všech projednávaných bodech a také zasílání podkladů pro jednání minimálně 7 pracovních dní před konáním zasedání – aby všichni zastupitelé měli dostatek času si projednávané body řádně nastudovat.

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023