Financování nákupu areálu dřevoskladu

Financování nákupu areálu dřevoskladu

Ve zveřejněném videozáznamu z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.4.2024 starosta obce mimo jiné vysvětluje, že Provozní Nový Malín s.r.o. nemá finanční prostředky na plánovanou splátku kupní ceny areálu dřevoskladu a jednatel PNM (a současně starosta obce) jedná samostatně, přičemž rada obce v roli valné hromady PNM není o detailech podmínek vyjednávání a o strategickém partnerovi obeznámena

V loňském roce byla z obecního rozpočtu uhrazena společnosti Provozní Nový Malín částka 5 milionů Kč formou příplatku mimo základní kapitál, tato částka byla použita na úhradu závazku za nákup areálu dřevoskladu. Další finanční injekce tohoto druhu obce do Provozní Nový Malín z důvodů vyčerpání povoleného limitu veřejné podpory de minimis nemůže poskytnout, proto jednatel hledá strategického partnera.

Další detailní informace o využití areálu dřevoskladu nejsou známy a starosta opět přislíbil jejich sdělení do dvou měsíců, tedy do 18.6.

Zde je odkaz na videozáznam, kde starosta obce hovoří o financování nákupu dřevoskladu.

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023