Videozáznam z 13. zasedání zastupitelstva Obce Nový Malín

Videozáznam z 13. zasedání zastupitelstva Obce Nový Malín

Máme pro vás záznam z 13. zasedání obecního zastupitelstva dne 25. června 2024
– Bylo hodně emotivní
– Hlavním důvodem přestřelek zastupitelů byl dřevosklad – včera jsme se po dvou letech od jeho nákupu dozvěděli, že oproti původně zamýšlenému účelu – vytvoření logistického centra na sběr velkoobjemového dřevěného odpadu, bude jeho využití jiné
– Areál dřevoskladu by měl v budoucnu sloužit jednak pro potřeby Provozní Nový Malín, s.r.o., tak pro Obec Nový Malín, jako zdroj příjmů, např. z pronájmů, a také pro případnou spolupráci s firmou Nano Energies, pro výstavbu a provoz bateriového úložiště (bude představeno zastupitelům 31.7.)
– V areálu se definitivně počítá s využitím pro naše hasiče
– Místnímu SDH bylo na tomto OZ schváleno pořízení nového vozidla pro přepravu 9 osob, které bude částečně hrazeno z dotace kraje a MV ČR a větší část ceny vozidla uhradí obec ze svého rozpočtu
– Do 30.6. měla být uhrazena další splátka kupní ceny za nákup dřevoskladu v majetku PNM, je dojednáno prodloužení splatnosti úhrady do října. Úhrada kupní ceny je ve výši 9,4 mil. Kč a dále 2 mil. Kč za objekt skladu. Na úhradu splátky se částečně použijí finanční zdroje Provozní Nový Malín, další část splátky bude započtena (cca 500 – 600 tis. Kč) se společností Lesní statek Třemešek, v.o.s., a zbývající část bude použita z cizích zdrojů – půjčka nebo investor, nikoli z obecních peněz.
– ZO rozhodlo, že areál dřevoskladu bude převeden do majetku obce (po úhradě zbývající části kupní ceny včetně odkupu budovy dílny prodávajícímu subjektu Lesní statek Třemešek, v.o.s.
– RO připraví tento převod areálu dřevoskladu do majetku obce
– Diskutováno bylo také zastoupení malínských občanů v radě obce
– Panu Minářovi byl v průběhu zasedání předán otevřený dopis od občanů
– Děkujeme za konstruktivní kritiku z řad veřejnosti a za názory, které zde zazněly
❗️Stále je naším hlavním zájmem všestranný rozvoj obce❗️

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023