5. veřejné zasedání zastupitelstva obce

5. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,

dne 15.6.2023 proběhlo 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Kromě tří bodů, které jsme předložili za uskupení Perspektiva, a to zřízení dozorčí rady Provozní Nový Malín s.r.o., nezodpovězené dotazy zastupitelů a snížení koeficientu daně z nemovitých věcí, se projednávaly majetkoprávní záležitosti (prodeje a záměry prodeje pozemků) a finanční záležitosti obce a jí zřizovaných organizací. Schvalovala se účetní závěrka obce Nový Malín (schváleno) a závěrečný účet obce Nový Malín, který nebyl schválen potřebnou většinou osmi zastupitelů – pro schválení závěrečného účtu obce hlasovalo 7 zastupitelů – Štencl, Tylová, Štěpán, Budinová, Švábová, Šváb, Ostravský; proti schválení závěrečného účtu obce hlasovali zastupitelé Kuba, Bednářová, Korytář, Gieslová, Boucký, Minář. Předmětem schválení závěrečného účtu obce Nový Malín je jak hospodaření obce, tak obcí zřízených organizací (Základní a mateřská škola, Provozní Nový Malín s.r.o., a Ústav ekologického vzdělávání Mladoňov). 

Závěrečný účet obce Nový Malín obsahuje informace o :

– schodku hospodaření obce Nový Malín za rok 2022 (rozdíl příjmů a výdajů obecního rozpočtu) ve výši 15.551.182,40 Kč,

– upozornění Krajského úřadu v Olomouci na vysoké riziko finanční stability obce Nový Malín a možné platební neschopnosti splácet své dluhy a dostát svým závazkům (zpráva Krajského úřadu v Olomouci o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nový Malín za rok 2022),

– finanční ztrátě hospodaření Provozní Nový Malín s.r.o. za rok 2022 ve výši 3.654.631,02 Kč. 

K tomuto bodu se vedla na zasedání OZ obsáhlá diskuze a účetní ztráta Provozní Nový Malín s.r.o. za rok 2022 ve výši 3,6 mil. Kč ovlivnila zcela jistě výsledek hlasování, tedy neschválení závěrečného účtu obce. Pravděpodobně bude nutné mimořádně svolat další zasedání OZ ještě do konce měsíce června. 

Snížení koeficientu daně z nemovitých věcí ani zřízení dozorčí rady PNM opět neprošlo. 

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023