6. veřejné zasedání zastupitelstva obce

6. veřejné zasedání zastupitelstva obce

V pondělí dne 26.6.2023 proběhlo 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce. 

Hlavním bodem jednání bylo schválení závěrečného účtu obce za rok 2022. Ten byl tentokrát většinou 8 zastupitelů schválen bez výhrad (pro hlasovali zastupitelé Štencl, Tylová, Štěpán, Budinová, Švábová, Šváb, Minář, Ostravský, Štěpán). Proti schválení závěrečného účtu obce bez výhrad, bylo 7 zastupitelů (Kuba, Boucký, Gieslová, Bednářová, Solařová, Vinkler, Korytář).Výhrady, které byly k závěrečnému účtu obce formulovány v průběhu samotného jednání OZ Ing. Bouckým a zastupiteli za Perspektivu, se týkaly:

– schodku hospodaření obce Nový Malín za rok 2022 (rozdíl příjmů a výdajů obecního rozpočtu) ve výši 15,6 mil. Kč, za poslední 3 roky obec vždy hospodařila se schodkovým rozpočtem (rok 2020 schodek 21,5 mil. Kč, rok 2021 schodek 5,7 mil. Kč, celkem za poslední 3 roky schodek 42,8 mil. Kč),

– upozornění Krajského úřadu v Olomouci na vysoké riziko finanční stability obce Nový Malín a možné platební neschopnosti splácet své dluhy a dostát svým závazkům,

– finanční ztráty hospodaření Provozní Nový Malín s.r.o. za rok 2022 ve výši 3,7mil. Kč.

Opět byl ze strany opozice vznesen požadavek na zřízení dozorčí rady PNM, právě z důvodu kontroly hospodaření obecní společnosti – návrh opět nezískal potřebnou většinu. Starosta obce však souhlasí s tím, aby finanční výbor v rámci své pravomoci (ve složení Mgr. Budinová, p. Nimmerrichterová, Ing. Kuba) 1x za čtvrtletí prověřoval hospodaření PNM. Ing. Kuba na minulém ZO sdělil, že je dobře, že má Obec Nový Malín svou vlastní „provozní společnost“ – servisní organizace obce je žádoucí v rozumné míře, a dále zde zaznělo, že PNM analyzovala ziskovost jednotlivých činností, a je snaha ztrátové činnosti omezit. Jedním z prvních opatření je změna ve sběru a třídění odpadů od 1.7.2023. 

Dle toho, co na tomto veřejném ZO zaznělo, je situace taková, že Obec Nový Malín je v současné době tak zatížena, že v tomto roce nebude přijímán žádný další úvěr a omezí se investiční činnost, právě z důvodu vysokého rizika finanční stability obce. Věříme však, že společně tuto situaci zvládneme – snahou nás, zastupitelů, by měla být stabilizace finanční situace obce tak, aby v tomto roce hospodařila minimálně s vyrovnaným obecním rozpočtem.

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023