Body k projednávání na 10. obecním zastupitelstvu

Body k projednávání na 10. obecním zastupitelstvu

Na základě našich připomínek a jako reakci na podněty občanů k problematice systému svozu odpadů chceme na veřejném zasedání zastupitelstva vyvolat diskusi a aktivně se podílet na tvorbě dlouhodobé koncepce odpadového hospodářství v naší obci. Očekáváme další podněty, dotazy a připomínky občanů k tomuto bodu přímo na jednání zastupitelstva obce.

Vzhledem ke zvýšení informovanosti občanů obce Nový Malín žádáme o zveřejnění kontaktů na webových stránkách obce pro nahlášení poruch či závad (např. na veřejném osvětlení, vodovodním řadu, komunikacích, apod.).

Dále žádáme o zveřejnění přehledu obecního majetku určeného k pronájmu veřejnosti včetně kontaktu osoby zodpovědné za pronájem tohoto majetku.

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023