Legislativní okénko

Legislativní okénko

Legislativní okénko“ § 

Pro objasnění různých pojmů ve fungování státní správy a samosprávy vám průběžně chceme vysvětlovat, jak funguje obec a obecní zřízení. Hlavním zdrojem pro pochopení legislativního rámce fungování obce je zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení). Dalším zákonným předpisem, který garantuje obci právo na svou samosprávu, je Ústava ČR, ve které je zakotveno vymezení zastupitelstva jako vrcholného orgánu samosprávy. Obec je tedy definována jako veřejnoprávní korporace, která nakládá s vlastním majetkem a hospodaří dle vlastního rozpočtu. Asi se někdy při této legislativní „osvětě“ nevyhneme přesným citacím zákona, ale rozhodně vás, v rámci možností, nechceme zatěžovat „úplně odbornými výrazy“. 

Začněme tedy úplným základem, a tedy tím, co je obec dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.:§ 1 – Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.§ 2 – Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Obec mnoho záležitostí spravuje sama v rámci vlastní samosprávy (samostatná působnost) a současně také vykonává i úkoly, které na ni delegoval stát (přenesená působnost). Vysvětlení těchto pojmů bude následovat příště.

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023