Otevřený dopis starostovi obce

Otevřený dopis starostovi obce

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI OBCE zaslaný dne 16.5.2023 přes podatelnu Obecního úřadu v Novém Malíně.

Pane starosto,jménem všech šesti zastupitelů volebního uskupení Perspektiva pro Nový Malín předkládám požadavek k zavedení pravidelných a častějších veřejných zasedání zastupitelstva obce. Stále se snažíme zvýšit informovanost zastupitelů a současně také informovanost občanů. Naše návrhy na zvýšení informovanosti nebyly přijaty. Model schůzek starosta obce-zastupitel Kuba-zastupitel Boucký, byl Vámi odmítnut. Poslední svolaná informativní schůzka zastupitelů obce nesplnila naše očekávání. Většina informací, kterou jste Vy a paní místostarostka předali, byla o tom, co už rada obce schválila, nebo se jednalo o informace ve velmi obecné rovině. Tyto informace se my, zastupitelé, můžeme dozvědět po zveřejnění usnesení ze zasedání rady obce. Informace tohoto druhu by měly padnout také na veřejném zasedání OZ, protože je považujeme za důležité a veřejnost by je měla slyšet. Schůzky se zastupiteli ve formátu, který proběhl na poslední „informativní schůzce“ považujeme za nepřínosné a nebudeme se jich dále účastnit. Nedostatečná informovanost mimo jiné pramení i z faktu, že rada obce není ochotna zřídit odborné komise, ve kterých by byli zastoupeni odborníci nebo lidé, kteří se dané problematice věnují. Na naše dotazy, které zasíláme přes podatelnu obecního úřadu, nedostáváme odpovědi, jedinou možností je tedy komunikace právě prostřednictvím zasedání zastupitelstva. Také je velmi neobvyklé, že zaměstnanci obecního úřadu poskytují informace zastupitelům až se svolením starosty obce. Veřejná zasedání zastupitelstva v naší obci někdy trvají více jak 4 hodiny, do pozdních nočních hodin, což považujeme za velmi neefektivní a nevhodné, pro všechny zúčastněné. Z výše uvedených důvodů, tedy zejména sdělování odpovědí zastupitelům na jejich dotazy a zvýšení informovanosti zastupitelů a občanů, navrhujeme svolávat zasedání v kratší době, než ukládá zákon o obcích, nejlépe 1x za 6 nebo 8 týdnů. Navíc zápis z posledního, velmi časově náročného, zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.3.2023, není k dnešnímu dni stále zveřejněn na webových stránkách obce.

Závěrem uvádím, že jsme si vědomi možnosti podávat opakovaně žádosti o svolání zasedání zastupitelstva obce – tento náš předložený návrh prosím považujte za vstřícný krok, jak tento nástroj neuplatnit. Věříme, že Vy, jako osoba odpovědná za svolávání zasedání zastupitelstva obce, náš požadavek zvážíte, a v zájmu obce a občanů najdete vůli přistoupit na náš návrh. 

S pozdravem

Ing. Petr Kuba

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023