Poslední 2 body ze zastupitelstva 16.3.2023 – pořízení AV záznamu z jednání zastupitelstva a oprava stožárů veřejného osvětlení na cyklostezce

Poslední 2 body ze zastupitelstva 16.3.2023 – pořízení AV záznamu z jednání zastupitelstva a oprava stožárů veřejného osvětlení na cyklostezce

Předposledním bodem, který jsme pro jednání zastupitelstva dne 16.3.2023 předložili, a který je i součástí našeho návrhu pro změnu a úpravy jednacího řádu obecního zastupitelstva, je zajištění přímého přenosu z veřejného zasedání obecního zastupitelstva a následné uložení audiovizuálního záznamu z tohoto jednání na veřejně přístupných internetových stránkách. Důvodem pořizování AV záznamu je zvýšení informovanosti občanů Nového Malína. Pořízení a uložení záznamu je dnes již běžným prostředkem, který využívá mnoho obcí pro zvýšení informovanosti občanů o práci zastupitelů, o aktuálním dění a připravovaném směřování obce, a to i pokud se občané nemohou nebo z nějakého důvodu nechtějí osobně zúčastnit veřejného jednání zastupitelstva. Stejně jako hlasování pro změnu a doplnění jednacího řádu obecního zastupitelstva, dopadlo hlasování o pořízení a uložení audiovizuálního záznamu z jednání obecního zastupitelstva úplně stejně – usnesení nebylo přijato. 

A konečně posledním bodem, který byl předložen, byla žádost o opravu stožárů veřejného osvětlení na cyklostezce mezi Novým Malínem a Šumperkem. Požadovali jsme uvést stožáry do stavu odpovídající příslušné technické normě – již několik let jsou nakloněny různými směry. Tento bod byl v průběhu jednání zastupitelstva předkladatelem návrhu stažen. Starosta obce informoval veřejnost i zastupitele o skutečnosti, že v letošním roce se chystá výměna lamp veřejného osvětlení cyklostezky a také proběhnou na cyklostezce i další opravy, stožáry tak budou opraveny v rámci těchto činností.

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023