Bod ze zastupitelstva 16.3.2023 – snížení koeficientu daně z nemovitých věcí

Bod ze zastupitelstva 16.3.2023 – snížení koeficientu daně z nemovitých věcí

Na posledním veřejném zasedání OZ byl dále předložen návrh na snížení koeficientu daně z nemovitých věcí s tímto zdůvodněním: Vzhledem k růstu nákladů občanů spojených s bydlením je zapotřebí snížit nepřiměřeným způsobem navýšenou daň z nemovitých věcí prostřednictvím snížení koeficientu daně z nemovitých věcí. Základní sazba daně se násobí koeficientem daně, který určuje obec. Koeficient daně požadujeme snížit ze současné hodnoty 3,8 na základní hodnotu 1,4. 

Minimální hodnota koeficientu daně podle velikosti obcí : 

1,0 v obcích do 1 000 obyvatel   1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel   1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel   2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel     2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel

Pro srovnání uvádíme koeficienty daně z nemovitých věcí některých obcí Olomouckého kraje: Nový Malín 3,8 – Olomouc 3,5; Šumperk 2,5; Uničov 2,0; Jeseník 2,0; Šternberk 2,0; Zábřeh na Moravě 2,0; Dolní Libina 1,4; Bludov 1,4; Sobotín 1,4; Postřelmov 1,4; Dolní Studénky 1,4 

Ani tento bod nebyl schválen. Starosta obce informoval o tom, že do konce června 2023 je potřeba k tomuto tématu zaujmout rozhodnutí o výši koeficientu. O této problematice se bude tedy jednat na některém z dalších veřejných zasedání OZ.V současné době Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR řeší novelu daně z nemovitých věcí, což bude mít pravděpodobně dopad na přerozdělování této daně do státního rozpočtu a do rozpočtu obce.

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023