Zastupitelstvo svoláno na 18.4.

Zastupitelstvo svoláno na 18.4.

Tak tedy – máme svolané zastupitelstvo 👍

Body, které chceme projednat, jsou:

1. Koncepce odpadového hospodářství obce – ze strany vedení obce špatná informovanost občanů, v Malínských novinách nebo na webu obce ani zmínka o tom, jak postupovat, když si občané nebudou chtít převzít nové nádoby na odpad a jak řešit jiným způsobem svoz odpadu. A také se budeme ptát, jak má vedení obce zpracovanou koncepci odpadového hospodářství pro následující roky.

2. Financování areálu dřevoskladu – zajímá nás, jak bude Provozní Nový Malín se svou napjatou finanční situací splácet úvěr na nákup areálu dřevoskladu. Výsledek hospodaření PNM pravděpodobně neumožní z vlastních zdrojů splatit v roce 2024 částku 12 mil. Kč. Lze očekávat další finanční injekci obce do PNM, což může omezit prostředky obce do investic a velkých oprav majetku obce.

3. Rekonstrukce budovy zdravotního střediska v Novém Malíně, jedna z největších investičních akcí posledních let. Poslední známé číslo od jednatele Provozní Nový Malín, která je dodavatelem rekonstrukce, bylo 28 mil. Kč, což zdaleka neodpovídá rozpočtovým výdajům obce, kolik stála rekonstrukce, zajímá nás rozpočet na stavbu, kolik obec využila dotací, zda je rekonstrukce definitivně ukončena a jak jsou využity prostory v objektu?

I vy se můžete zúčastnit veřejného jednání zastupitelstva obce, diskutovat a vznášet dotazy, podněty, připomínky…

Kdy: ve čtvrtek 18. 4.

Kde: zasedací místnost Obecního úřadu v Novém Malíně

V kolik: 17,30

Sdílejte tento příspěvěk

Naše sociální sítě

Náš email

info@perspektivapronovymalin.cz

František Solař © 2023